Mennesker og varer skal kunne bevæge sig fra et sted til et andet. Dårlig infrastruktur koster tid og penge og er med til at hæmme udvikling.

Infrastruktur som veje og adgang til transportmidler har stor betydning for et samfunds udvikling. Hvis mennesker og varer har svært ved at flytte sig, mindskes muligheden for handel og udveksling af viden og teknologi.

I mange udviklingslande er vejene meget dårlige. Det betyder, at det er besværligt at komme ind til de større byer fra landet. Gode veje gør det muligt for folk i landområder at komme ind til byerne og sælge deres varer, søge arbejde eller komme på hospitalet.

Man kan også tale om infrastruktur i forhold til teknologi. Folk i udviklingslande skal ikke bare have gode veje, de skal også have adgang til telefonnet, internet og moderne teknologi.

Læs mere om verdensmål 9

Før verdensmålene var helt færdige, blev der lavet en række film til udvalgte mål. Målene har undervejs ændret sig lidt. Her kan du se, hvorfor telefon og internetadgang, som er er en del af mål 9, er vigtig.