Vi bruger energi til stort set alt. Til at varme vores huse op, til at lave mad og i industrien.

Det danske ledningsnet transporterer strøm effektivt, og det er beskyttet mod for eksempel uvejr. Sådan er det langt fra i alle udviklingslande. Mange steder er der kun adgang til elektricitet få timer om dagen. Det hæmmer udviklingen i et land. Uden stabil elektricitet er det svært at have velfungerende fabrikker. Sundhedsklinikker er afhængige af elektricitet for at kunne redde liv, og uden lys kan børn ikke læse lektier om aftenen.

Over en milliard mennesker i verden har ikke adgang til elektricitet. Målet om bæredygtig energi skal sikre, at alle mennesker i 2030 har adgang til et stabilt energinet.

Meget energi kommer i dag fra fossile brændstoffer som olie og gas. Men mængden af fossile brændstoffer er begrænsede. På et tidspunkt vil de slippe op, og det vil være nødvendigt at få energi fra andre kilder som vind og sol. Ingen kan klare sig uden energi. Derfor er det en del af målet, at vi skal udvikle langsigtede og bæredygtige løsninger – det kan Danmark være med til. 

Læs mere om verdensmål 7

Før verdensmålene var helt færdige, blev der lavet en række film til udvalgte mål. Målene har undervejs ændret sig lidt. Her kan du se, hvorfor pålidelig energi er vigtig.