Der er stor forskel på mænd og kvinders vilkår og muligheder.

Mænd og kvinder skal i hele verden have de samme rettigheder og muligheder på vigtige områder som uddannelse, økonomi og politisk indflydelse.

Mange steder i verden bliver kvinder undertrykt. Målet om ligestilling mellem kønnene skal sikre, at kvinder ikke diskrimineres, og at kvinder har de samme rettigheder og muligheder som mænd.

I dag får flere drenge end piger en uddannelse. Langt flere mænd end kvinder bliver valgt til politiske poster - også i Europa og USA. I dag er kun ca. 20 % af verdens politikere kvinder. Det betyder, at der er stor forskel på mænd og kvinders muligheder for at bestemme.

Kvinder og mænd skal have de samme muligheder for at kunne deltage aktivt i samfundet, og de skal have de samme jobmuligheder og mulighed for samme løn. I et land som Danmark tjener mænd generelt mere end kvinder, selvom de udfører det samme arbejde – derfor er det også vigtigt at sætte fokus på ligestilling her i Danmark.

Læs mere om verdensmål 5

Før verdensmålene var helt færdige, blev der lavet en række film til udvalgte mål. Målene har undervejs ændret sig lidt. Her kan du se, hvorfor ligestilling mellem mænd og kvinder er vigtig.