Alle mennesker skal kunne leve i et samfund, som beskytter dem mod kriminalitet og vold.

Hvis du lever i et samfund, hvor vold og kriminalitet er en del af hverdagen, mangler du dén basale tryghed, der er fundamentet for et godt liv. Et lovløst samfund begrænser dine muligheder, dine rettigheder som menneske og din frihed.  

Målet om fred og retfærdighed skal også sikre bekæmpelsen af korruption. Korruption er, når regeringer og myndigheder udnytter et lands penge til deres egen fordel. Det er til skade for fællesskabet, øger uligheden i samfundet og begrænser udviklingen i landet.

Alle lande skal derfor sikre deres borgeres retssikkerhed. Det betyder, at kriminelle personer bliver fundet og straffet, at lovgivningen i landet ikke diskriminerer nogen, og at organiseret kriminalitet bekæmpes globalt.

Læs mere om verdensmål 16