Forureningen af verdens floder og have vokser. Forureningen kommer blandt andet fra spildevand, landbrug og industri.

I udviklingslande kan forurening eller udtørring af floder fjerne livsgrundlaget for folk. Når folk mister muligheden for at fiske og adgangen til vand, bliver deres livsvilkår dårligere. I værste fald kan det betyde, at folk må flytte.

Også i Danmark er der brug for at sikre, at vores grundvand ikke forurenes, og at fisk fortsat kan leve i vores farvande.

Alle lande har et ansvar for verdenshavene. Havenes fiskebestand og sårbare økosystemer som koralrev skal beskyttes. Det kan ske gennem fredning og oprettelse af marineparker.

Læs mere om verdensmål 14

Før verdensmålene var helt færdige, blev der lavet en række film til udvalgte mål. Målene har undervejs ændret sig lidt. Her kan du se, hvorfor det er vigtigt at beskytte skove, floder og have.