Over hele verden søger folk fra landet ind til de større byer. Det kaldes for urbanisering. Urbaniseringen skaber et enormt pres på verdens byer.

I udviklingslande betyder flere mennesker i byerne, at der opstår store slumkvarterer. Målet om bæredygtige byer og lokalsamfund skal sikre boliger til alle. Det skal blandt andet ske ved at udvikle slumkvartererne og sikre bedre livsvilkår her. Det vil betyde byer med mindre forurening og mindre affald og byer, der er bedre til at modstå katastrofer.

Flere mennesker i byerne betyder også mere forurening. Derfor har målet også fokus på luftforurening i byerne og på at sikre en ordentlig håndtering af skrald.

Også i Danmark flytter folk fra landet og ind til byerne. Både i Danmark og i resten af verden skal målet sikre, at der sker en udvikling i landområderne.

Læs mere om verdensmål 11