Målet om afskaffelse af fattigdom skal sikre, at ingen mennesker i 2030 lever i ekstrem fattigdom.

At leve i ekstrem fattigdom betyder, at man lever for under 1,90 dollar om dagen. Det svarer til ca. 11 kr.

Målet skal sikre, at alle mennesker i verden har adgang til sundhed og uddannelse. Det betyder også, at alle mænd og kvinder, specielt de fattige og udsatte, får lige rettigheder til verdens ressourcer og ejerskab og kontrol over jord. Målet har ikke kun fokus på at afskaffe den ekstreme fattigdom i udviklingslande.

I Europa og USA kan man tale om fattige, hvis man har markant mindre at leve for end gennemsnittet i landet. Det kaldes relativ fattigdom. Målet skal også sikre, at relativt fattige beskyttes og har rettigheder, så de kan leve et anstændigt liv i det land, hvor de bor.

Læs mere om verdensmål 1