FN står for Forenede Nationer.  FN blev dannet i 1945 efter 2. verdenskrig. En stor del af verdens ledere var enige om, at der var brug for en organisation, der kunne sørge for fred i verden, og hvor man stod sammen om at skabe en bedre verden. 193 lande er med i FN. Danmark har været med, siden FN blev dannet.

FN er det danske navn. På engelsk hedder det United Nations eller UN.

FN hjælper, hvis der opstår krig eller konflikt i et land. FN kan hjælpe med at finde en løsning, og kan også hjælpe med at sørge for, at landets befolkning har det godt, så længe krisen varer. FN er på den måde en slags sikkerhedsnet.

Det er FN, der står bag verdensmålene. FN´s medlemslande skal hjælpe med at opfylde verdensmålene inden 2030.

Hvad laver FN?

Gennem de sidste 60 år har FN arbejdet for fred i verden. FN har været med til at løse store internationale konflikter og været med til at sikre frie og demokratiske valg rundt i verden.
FN har også stort fokus på menneskerettigheder. De arbejder hårdt for at beskytte menneskers rettigheder, blandt andet ved at holde øje med, at menneskerettighederne overholdes.

UNICEF er FN´s børneorganisation. UNICEF har fokus på børn og børns rettigheder, og arbejder for at sikre børns rettigheder, og at Børnekonventionen overholdes.

Hvem er medlem og hvem bestemmer?

FN er delt op i enheder med forskelligt ansvar. De seks største organer i FN er: Generalforsamlingen, Sikkerhedsrådet, Det Økonomiske og Sociale råd, Formynderskabsrådet og Den Internationale Domsstol.
I Generalforsamlingen er der repræsentanter fra alle medlemslandende. Her taler man om, hvad FN skal have særligt fokus på. Generalsekretæren er en slags chef for FN.