Vi stiller en række billeder og filmklip til rådighed, som frit kan benyttes. De kan tilgås via SkoleTube eller hentes via Google Foto.

Via ressource-kanalen på SkoleTube, kan eleverne nemt hente film og billeder, som de kan anvende i deres produktioner. I værktøjerne på SkoleTube får eleverne mulighed for at arbejde med forskellige præsentationsformer i relation til arbejdet med LæseRaketten og Colombia.

I denne video-vejledning kan du se, hvordan du tilmelder dig ressourcekanalen med film og billeder.

Når I er tilmeldt ressourcekanalen, kan I nemt lave jeres egne film og bøger om Colombia og LæseRakettens børn. Se her hvordan.