Amazonas - verdens største regnskov

Hvad er Amazonas?
Regnskoven i Amazonas er verdens største regnskov og ligger i Sydamerika. Skoven dækker områder i 9 forskellige lande: Bolivia, Brasilien, Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam og Fransk Guyana.
Amazonas er også verdens vådeste regnskovsområde, og tværs gennem området snor Amazonfloden sig, som er en af verdens længste floder. Den spiller en vigtig rolle i dette økosystem, da den fungerer som en hovedpulsåre for ferskvandet i området. Ækvator strækker sig gennem den øvre halvdel af Amazonas og området domineres derfor af regnskov, men der findes også andre og mere tørre landskabstyper.

Verdens største flodsystem
Amazonfloden er ca. 6.400 km lang og betegnes ofte som verdens største. Nilen er nogle få hundrede kilometer længere, men Amazonfloden er den flod, der suverænt transporterer mest vand. Faktisk står Amazonfloden for 20 % af den mængde ferskvand, der udledes i verdenshavene. I regntiden ledes der således 300.000.000 liter vand ud i Atlanterhavet hvert sekund. Det er ca. 10.000 gange mere, end hvad Danmarks længste å, Gudenåen, kan præstere.
Amazonfloden er det største flodsystem i verden, og med floden følger omkring 500 bifloder og mange søer. I tørtiden er floden op til 11 km bred, mens den i regntiden kan være op til 40 km bred. Floden har dermed et tre gange så stort areal i regntiden, og dækker et område, der svarer til otte gange Danmarks areal.

Hvor kommer vandet fra?
I Amazonas' regnskov falder der mellem 2.000 og 10.000 mm regn om året afhængigt af, hvor man er. I gennemsnit er det mere end 3.000 mm om året, hvilket svarer til fire gange den nedbør, der falder i Danmark.
Der er flere årsager til, at der falder meget nedbør i Amazonas. En årsag er, at hele området ligger indrammet af bjerge. Bjergene virker som en U-formet beskyttelsesmur, der kun har åbning mod Atlanterhavet i øst. Når tropesolen bager på Atlanterhavet, sker der en fordampning og dannelse af regnskyer. En stor del af disse regnskyer føres ind over Amazonas af passatvindene. Bjergene sørger for, at hovedparten af skyerne ikke driver ud af området uden at have afgivet deres vand. Når skyerne når til bjergene, presses de opad og afkøles, hvorved de fortættes og afgiver deres vand.
Endnu en årsag til den store nedbørsmængde i Amazonas kommer fra selve regnskoven. Regnskoven "producerer" faktisk halvdelen af den regnmængde, der falder. 50 % af al den regn, der falder i Amazonas, fordamper til atmosfæren og fortættes til regnskyer. Ved denne fordampning spiller bjergene også en væsentlig rolle, da de sørger for at holde på skyerne og dermed vandet, så det falder igen som regn i Amazonas. I andre regnskovsområder i verden driver de skyer, der dannes ved fordampning, oftest væk fra området. I Sydamerika vil nedbørsmængden i Amazonas falde drastisk, hvis skovene fældes.
Det er oftest midt på dagen, at det regner i regnskoven. Det er på det tidspunkt, solens varme får luften til at stige opad. De skyer, der hænger over området, stiger derfor op i koldere luft, hvor de afkøles, fortættes og falder som regn. Regnbygerne er ofte meget voldsomme og ledsaget af torden.

Oversvømmelse
I Amazonas er der regntid på forskellige tidspunkter af året alt afhængigt af, hvor man er. Det tidsrum, floden oversvømmes, forskydes nogle måneder i forhold til regntiden, da det tager tid fra regnen falder, til den når de små bifloder og senere selve hovedfloden. Vandstanden kan stige op til 15 meter, og de steder, hvor skoven står under vand i længst tid, varer oversvømmelsen op til 210 dage.
Hele økosystemet ændres, og alle levende organismer må tilpasse sig til de nye våde omgivelser. Ca. halvdelen af året er skoven oversvømmet. Resten af året falder der ikke mere regn, end at floden kan dræne det væk.

Du kan lære mere på om Amazonas på Randers Regnskovs hjemmeside