Udviklingsminister Ulla Tørnæs er med til at lave bog-balance-konkurrence for at sætte fokus på alle børns ret til god uddannelse. Hun understreger at alle børn skal have mulighed for at komme i skole og lære at læse, så de får mulighed for at kunne bestemme over deres eget liv og bidrage til udviklingen i deres samfund.

I kan også være med i aktionsugen i år ved at lave en bog-balance-konkurrence-video og verdensmål 4-taller, der skal minde politikerne om, at vi skal have hele verden i skole, så vi ikke taber fremtiden på gulvet.

Send det til os på verdeniskole@oxfamibis.dk. Så kan vi sammen fortælle de danske politikere, at Danmarks børn vil have alle børn i skole.

Se mere om hvordan I gør.