fast action block hvs

Vi har valgt at koble opgaveforslag til de enkelte fag til Forenklede Fælles Mål. Opgaverne til de enkelte fag er således linket op på konkrete kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål.

I lærervejledningerne til de enkelte fag afsluttes hvert enkelt opgaveforslag med en henvisning til Forenklede Fælles Mål. Der i kursiv henviser til:

Kompetenceområde (efter x. klasse)/Færdigheds- og vidensmål-område/konkrete færdigheds- og vidensmål.

Introduktion til lærermaterialet

Dansk

Geografi

Historie

Kristendomskundskab

Matematik

De kreative fag

Musik

Natur og teknik

Samfundsfag

Madkundskab