fast action block hvs

Vi har valgt at koble opgaveforslagene til Forenklede Fælles Mål. Opgaverne til de enkelte fag er således linket op på konkrete kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål.

I lærervejledningerne til de enkelte fag afsluttes hvert opgaveforslag med en henvisning til Forenklede Fælles Mål, som i kursiv refererer til:

Kompetenceområde (efter x. klasse)/Færdigheds- og vidensmål-område/Konkrete færdigheds- og vidensmål.

Introduktion til lærermaterialet

Dansk

Historie

De kreative fag

Natur og teknologi

Madkundskab