Global Campaign for Education (GCE) er en international kampagne, hvor IBIS arrangerer den danske del, Hele Verden i Skole. Hvert år deltager mere end 8 millioner børn i 120 lande. Kampagnens mål er, at de forskellige regeringer holder deres løfte til verdens børn om, at de kommer i skole. 164 regeringer har tiltrådt Dakar Erklæringen, hvor de forpligter sig til at sikre alle børn adgang til gratis skolegang inden 2015.

Hvert år arrangeres en global aktionsuge, som elever fra mere end 100 lande deltager i. Det betyder, at mere end 8 millioner børn står sammen i aktionsugen om at formidle budskabet til verdens ledere: Alle børn har ret til at gå i skole.

Se, hvordan Aktionsugen er blevet fejret, i Danmark siden 2004.