I årets aktionsuge har danske elever mindet politikerne om deres løfter om uddannelse til alle. Her finder du de bog-balance-udfordringer, som danske elever har lavet. Vi skal have hele verden i skole, så vi ikke taber fremtiden på gulvet.